NB3477.1

Collection

Oui

Code

NB3477.1

Type

Bracelet

White gold bracelet with white diamonds and black enamel

Materials

White Diamond
Previous Next