White gold bracelet with white diamonds

Collection

V

Code

NB3306

Type

Bracelet

White gold bracelet with white diamonds, blue diamonds and sapphire

Materials

White Diamond, Blue Diamond, Sapphire
Previous Next