NE3707

Collection

Oui

Code

NE3707

Type

White gold earrings with white diamonds and black enamel

Materials

White Diamond
Previous Next