NP3684

Collection

Oui

Code

NP3684

Type

Pendant

White gold pendant with white diamond and black enamel

Materials

White Diamond
Previous Next