NP3686

Collection

Oui

Code

NP3686

Type

Pendant

White gold pendant with white diamonds and black enamel

Materials

White Diamond
Previous Next