NP3266

Collection

Oui

Code

NP3266

Type

Pendant

White gold pendant white diamonds and black enamel

Materials

White Diamond
Previous Next