NR3141.C3

Collection

Oui

Code

NR3141.C3

Type

Ring

White gold ring with white trillion diamond, white diamond baguette, white diamonds and black enamel

Materials

White Diamond
Previous Next